+976 77007733, +976 77007711, +976 89048904

info@skynetworks.mn

ҮНЭ ТАРИФ

Шилэн кабелийн суурилуулалтын төлбөр

Тухайн байршил, техникийн нөхцлөөс хамааран гарах зардлыг тооцно.

Урсгалын сарын хураамж

/НӨАТ тооцоогүй/

 • 1mbps  –  105 000₮ (УБ хот), 320 000₮(Орон нутаг)
 • 2mbps  –  135 000₮ (УБ хот), 700 000₮(Орон нутаг)
 • 3mbps  –  165 000₮ (УБ хот), 850 000₮(Орон нутаг)
 • 4mbps  –  195 000₮ (УБ хот), 1 000 000₮(Орон нутаг)
 • 5mbps  –  225 000₮ (УБ хот), 1 150 000₮(Орон нутаг)
 • 6mbps  –  255 000₮ (УБ хот), 1 300 000₮(Орон нутаг)
 • 7mbps  –  285 000₮ (УБ хот), 1 450 000₮(Орон нутаг)
 • 8mbps  –  315 000₮ (УБ хот), 1 600 000₮(Орон нутаг)
 • 9mbps  –  345 000₮ (УБ хот), 1 750 000₮(Орон нутаг)
 • 10mbps  –  375 000₮ (УБ хот), 1 900 000₮(Орон нутаг)
 • 10mbps-с дээш урсгалд үнэ тохирно